Authorization

Forgot password?

Combi Stroller Lorelli ANGEL 3in1

         
Combi Stroller Lorelli ANGEL 3in1
HIT

Combi Stroller Lorelli ANGEL 3in1

         

In stock Delivery time: 1-3 days

   
Add to cart
366€
Preorder Delivery time: 15-30 days

   
Add to cart
366€
Preorder Delivery time: 15-30 days

   
Add to cart
366€

Add to wishlist Compare
This product is manufactured in accordance with the European safety standard BDS EN1888 - Products for raising young children. Wheeled vehicles for moving children (prams). Safety requirements and test methods.
More about this product
Description Features Instructions
Description

Почиставайте тапицерията повърхностно с топла вода и мек препарат. Не използвайте белина. Не сушете на директна слънчева светлина.

Пластмасовите детайли почиствайте с кърпа, вода и мек препарат.

Металните части почиствайте с влажна кърпа и изсушете добре със суха кърпа.

При експлоатация върху запрашен или кален терен, ходовата част трябва да се почисти и смаже, за по-комфортно движение.

Периодично смазвайте с масло болтовете и осите на колелата.

Когато количката е на съхранение, никога не поставяйте други предмети върху нея!

Периодично проверявайте за разхлабени или повредени части и ако има такива, незабавно ги заменете с нови!

Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.

Този продукт е произведен в съответствие с Европейският стандарт за безопасност БДС EN1888 - Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца (детски колички). Изисквания за безопасност и методи за изпитване.
Instructions
Please before you use carefully read the instructions!
Combi Stroller Lorelli ANGEL 3in1 Manual Instruction (PDF File)
Features
 • aluminium frame
 • reflective safety decoration
 • footcover
 • reversible seat
 • foldable canopy with additional netlike section
 • adjustable backrest
 • handle adjustment
 • 5-point safety belt
 • large shopping basket
 • foldable to compact size
 • front bar: PU leatjer
 • handle: PU leather
Share on social networks
Combi Stroller Lorelli ANGEL 3in1
Combi Stroller Lorelli ANGEL 3in1
Preorder
Please, fill out the pre-order form and we will notify you,
when this product goes on sale.
Send  
 
By pressing this button, you consent to the processing of your personal data.
Combi Stroller Lorelli ANGEL 3in1
Combi Stroller Lorelli ANGEL 3in1
Not available
Please write your E-mail, we will send you an automatic message when this product goes on sale.
Send    
By pressing this button, you consent to the processing of your personal data.