Atļauja

Aizmirsi paroli?

Atgriešanas nosacījumi

10.1. Preču atgriešana un maiņa tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.255, 20.05.2014, “Noteikumi par distances līgumu” noteikto kārtību.

10.2. Paredzētās preču atgriešanas un maiņas tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 3.2. punktā paredzētajā kārtībā.

10.3. Atgriežamajai precei jābūt nebojātā oriģinālajā iepakojumā, Pircēja nebojātai, ar precei atbilstošu noformējumu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece), tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma, ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un garantijas talons (ja tās tika izdots).

10.3.1 Ja prece nav oriģinālajā iepakojumā un ir lietota, Pircējam ir jāsedz nolietojuma summa 25% apmērā.

10.4. Atgriežamās preces Pircējs var piegādāt pats uz pārdevēja norādīto adresi vai nosūtīt, izmantojot kurjera pakalpojumus. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta atbilstoši 3.2. punktā paredzētajām tiesībām, Pircējs sedz preču atgriešanas izmaksas. Ja tiek atgriezta nepareizi saņemta un/vai nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un samainīt tās pret analogām pienācīgas kvalitātes precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu.

10.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā daļā noteikto preču atgriešanas kārtību.