Atļauja

Aizmirsi paroli?

Privātuma politika

13.1. 13. punktā paredzētie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi tiek attiecināti uz visiem personas datiem, ko Pārdevējam iesniedz Pircējs vai ko Pārdevējs savāc un apstrādā, kad Pircējs izmanto Lorelli.lv interneta veikalu.

13.2. Pārdevējs ciena Pircēja un citu Lorelli.lv interneta veikala apmeklētāju privātumu un sargā viņu personas datus, kas tiek sniegti Pārdevējam un ko Pārdevējs savāc tā, kā norādīts šajos Noteikumos, kuros paskaidrots, kāpēc Pārdevējs vāc personas datus un kā tos izmanto.

13.3. Pircējs, kas vēlas pasūtīt preces Lorelli.lv interneta veikalā, var to izdarīt, reģistrējoties šajās interneta mājaslapās vai pērkot bez reģistrācijas.

13.4. Pircējam, reģistrējoties tieši Lorelli.lv interneta mājaslapā, jāievada sava e-pasta adrese un parole. Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus, vienlaikus apstiprina, ja ir informēts un piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, kas ir nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

13.5. Pircējs, reģistrējoties Lorelli.lv interneta mājaslapā, savā profilā sniedz šādus preču pasūtījuma izpildei nepieciešamus personas datus: vārds, uzvārds, telefona numurs, telefona numurs, e-pasta adrese, adrese, saņēmēja (piegādes) adrese.

13.6. Pirkuma bez reģistrācijas laikā Pircējam, pasūtot preci, jānorāda preču pasūtījuma izpildei nepieciešamie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, piegādes adrese (ja tiek izmantota cita), telefona numurs, e-pasta adrese.

13.7. Pircējs var, bet tas nav obligāti, sava konta personalizēšanai anketā ievietot savu fotoattēlu. Pārdevējs Pircēja fotoattēlu apstrādā uz piekrišanas pamata, kas tiek dota, Pircējam savā kontā augšupielādējot fotoattēlu.

13.8. Pircēji, kas vēlas saņemt dažādus piedāvājumus un īpašu dzimšanas dienas atlaidi saviem bērniem, var norādīt šādus savu bērnu personas datus: vārds, dzimums, dzimšanas datums. Pircēja bērnu personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, kas tiek dota, Pircējam savā kontā norādot savu bērnu personas datus. Ja Pircējs nenorādīs savu bērnu personas datus, viņš nevarēs saņemt īpašos piedāvājumus un dzimšanas dienas atlaides saviem bērniem.

13.9. Pārdevējs apstiprina, ka personas dati, kas norādīti 13.5. un 13.6. punktā, tiks izmantoti preču pārdošanas Lorelli.lv interneta veikalā un preču piegādes vajadzībām. Šo datu apstrādes juridiskais pamats – preču pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana un izpilde.

13.10. Pircējs apstiprina, ka viņš zina par savām tiesībām atteikties sniegt savus personas datus, kas norādīti 13.5. un 13.6. punktā, taču saprot, ka šie personas dati ir vajadzīgi un nepieciešami preču pasūtījuma izpildei, ja Pircējs nesniedz šos datus un nepiekrīt, lai tie tiktu apstrādāti šo Noteikumu 13.9. punktā norādītajām vajadzībām, preču pirkšanas un pārdošanas Līgumu nevarēs noslēgt un izpildīt.

13.11. Pircējam, kas vēlas saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, jānorāda sava e-pasta adrese un telefona numurs reģistrācijas formā vai preču pasūtīšanas laikā. Šie personas dati tiešā mārketinga vajadzībām tiks izmantoti tikai tādā gadījumā, ja Pircējs dod tam piekrišanu, atzīmējot tiešā mārketinga informācijas sūtīšanas veidu (pa e-pastu un / vai ar īsziņu). Pircējs var norādīt savā profilā kādā informācijā par precēm un piedāvājumiem tas ir ieinteresēts – šie dati arī tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

13.12. Pircējam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu izmantot personas datus tiešā mārketinga un administratīvām vajadzībām, sazinoties ar Pārdevēju pa adresi info@lorelli.lv vai sūtot ierakstītu vēstuli uz adresi:

"Autoselect 88" SIA Pērnavas iela 6/8 - 22, Rīga, LV-1012. Pircējs, kas ir reģistrējies Lorelli.lv interneta mājaslapā, savus privātuma parametrus un piekrišanu tiešajam mārketingam var pārvaldīt, pieslēdzoties savam kontam.

13.13. Visus Pircēja un citu Lorelli.lv interneta mājaslapas apmeklētāju datus Pārdevējs glabā ne ilgāk kā nepieciešams šajos Noteikumos norādītajām vajadzībām.

13.14. Pircēja dati preču pārdošanas Lorelli.lv interneta veikalā vajadzībām tiek glabāti un lietoti 10 gadus pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas.

13.15. Pircēja un citu Lorelli.lv interneta mājaslapas apmeklētāju dati tiešā mārketinga un administratīvām vajadzībām tiek glabāti 3 gadus pēc pēdējās iepirkšanās Lorelli.lv interneta mājaslapā vai īsāku laiku, ja tiek saņemts Pircēja vai citu Lorelli.lv interneta mājaslapas apmeklētāju pieprasījums atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas.

13.16. Pārdevējs apņemas neatklāt personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz preču piegādes, Pārdevēja interneta lapas vai datubāzu, iekārtu administrācijas, ar Pircēja pasūtījumu pienācīgu izpildi un tiešā mārketinga piedāvājumu sūtīšanu saistītus pakalpojumus. Visos pārējos gadījumos trešajām personām jebkuri Pircēja personas dati var tikt atklāti tikai LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

13.17. Pārdevējs datu apstrādei piemēro drošības un apstrādes prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

13.18. Pārdevējs veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu visu personas datu aizsardzību pret netīšu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai netīšu pazaudēšanu, mainīšanu, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visām pārējām nelikumīgām apstrādes formām.

13.19. Pircējam ir šādas ar personas datiem saistītas tiesības:

  • 13.19.1. tiesības pašam labot savus personas datus savā kontā vai īstenot šīs tiesības, vēršoties pie Pārdevēja;
  • 13.19.2. prasīt, lai Pārdevējs ļauj iepazīties ar datiem un dzēš tos vai ierobežo datu apstrādi;
  • 13.19.3. tiesības nepiekrist, lai dati tiktu apstrādāti;
  • 13.19.4. tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, ierasti lietotā un datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
  • 13.19.5. tiesības atsaukt piekrišanu;
  • 13.19.6. tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.

13.20. Pircējs var izmantot šīs tiesības, vēršoties pie Pārdevēja pa e-pasta adresi info@lorelli.lv vai ar ierakstītu vēstuli uz adresi: "Autoselect 88" SIA, Pērnavas iela 6/8 - 22, Rīga, LV-1012.