Atļauja

Aizmirsi paroli?

Piegādes noteikumi

8.1. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarota persona.

8.2. Pārdevējs apņemas piegādāt preces, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Šie termiņi netiek ievēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču neesamību. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.3. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

8.4. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt pats, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, ņemot vērā pārējos Pircēja sniegtos datus, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

8.5. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs parakstās rēķinā-faktūrā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, tiek uzskatīts, ka sūtījums nodots pienācīgā stāvoklī.

8.6. Preču piegādes maksa un sīkāka informācija par preču piegādi atrodama interneta veikala „Piegādes nosacījumi” sadaļā.

8.7. Gadījumā, ja Pircējs, ievērojot šos Noteikumus, atsakās no pirkšanas un pārdošanas līguma, viņa pienākums ir apmaksāt visas tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu Pārdevējam. Šī Pārdevēja izmaksu summa tiek atrēķināta no Pircējam atmaksājamās naudas, kas samaksāta par precēm.

8.8. Ja nav iespējas pasūtītās preces piegādāt ar vienu sūtījumu, Lorelli.lv ir tiesības piegādāt preces ar vairākiem sūtījumiem.

8.9. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikus Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.